You are here

públic

El contingut d'accés públic hi podrà tenir accés tothom.

Les tres cares

Permisos: 

Crazyflie Nano Quadcopter

A flying open source PCB

In 2009 three Swedish engineers invented a small quadcopter that started with a simple idea: get an electronic board (PCB) to fly. They created the "Crazyflie Nano Quadcopter" which weighs only 19g and fits in the palm of your hand. It can be controlled from various devices, including PC, Android or iOS devices, Raspberry Pi or a R/C remote. While the main client has been written in Python, it has also been ported to Java, C, JavaScript. Since the beginning of 2013 the hardware can be bought from http://www.seeedstudio.com, but the schematics for the PCB and the

Permisos: 

Dia de la Llibertat del Maquinari

   

El Dia de la Llibertat del Maquinari és una celebració i promoció mundial del maquinari lliure i obert. 
L'objectiu d'aquest dia és educar el públic sobre el maquinari lliure i obert, en educació, govern i negocis.

L'Open Hardware és un terme usat per descriure els objectes físics el disseny del qual es crea i comparteix públicament sense restriccions, el que permet tothom de modificar, millorar i redistribuir les seves contribucions.

Permisos: 

Informàtica definició i història

DEFINICIÓ

La paraula Informàtica prové de la contracció dels mots Informació i Automàtica.

Dues possibles definicions d’Informàtica són:

  1. Ciència que estudia el tractament de la informació de forma automatitzada mitjantçant ordinadors electrònics (aquesta és la definició etimològica).
  2. Ciència que estudia els computadors, incloent-hi el seu disseny, funcionament i utilització (aquesta és una definició més general).

El mot Informàtica prové del francès informàtiques, encunyat per l'enginyer Philippe Dreyfus al 1962. És un acrònim de les paraules information i automatique (informació

Flipboard

Un gironí venç la cascada impossible Keyhole de Canadà

Un gironí venç la cascada impossible Keyhole de Canadà (naciodigital.cat)