You are here

Juraments

Jurament Olímpic

Jurament dels atletes

"En nom de tots els competidors prometo que ens presentem als Jocs Olímpics com a concursants lleials i respectuosos envers els reglaments que regeixen, i desitjosos de participar-hi amb veritable esperit esportiu,per a la glòria de l’esport i l’honor dels nostres equips".


Jurament dels àrbitres

"En nom de tots els jutges o el personal oficial, prometo que durem a terme les nostres funcions durant els presents Jocs Olímpics amb tota imparcialitat, respectuosos envers els reglaments i fidels als principis del veritable esperit esportiu".


Oficialment diu: wikipedia

El Jurament Olímpic és un jurament realitzat per un esportista i un jutge durant la cerimònia d'obertura de cada Jocs Olímpics.

L'esportista, un de l'equip del país organitzador, sosté un extrem de la Bandera Olímpica mentre llegix el jurament, que diu:

En nom de tots els competidors, prometo que participarem en aquests Jocs Olímpics, respectant i atenint-nos a les regles que els governen, comprometent-nos a un esport sense dopatge i sense drogues, amb l'esperit veritable de l'esportivitat, per la glòria de l'esport i l'honor dels nostres equips.

El jutge, també del país organitzador, sostenint així mateix un dels extrems de la Bandera Olímpica, diu:

En nom de tots els jutges i àrbitres, prometo que oficiarem en aquests Jocs Olímpics sense prejudici, respectant i atenint-nos a les regles que els governen amb l'esperit veritable de l'esportivitat.


Juramento olímpico

El juramento olímpico es prestado por un atleta durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

El atleta, del equipo del país organizador, sostiene una esquina de la bandera Olímpica mientras lee el juramento, que dice:

En nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en estos Juegos Olímpicos, respetando y ateniéndonos a las reglas que los gobiernan, comprometiéndonos a un deporte sin dopaje y sin drogas, con el espíritu verdadero de la deportividad, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos.

El juez, también del país organizador, dice algo parecido, pero adaptado a su cometido:

En nombre de todos los jueces y árbitros, prometo que oficiaremos en estos Juegos Olímpicos sin prejuicio, respetando y ateniéndonos a las reglas que los gobiernan con el espíritu verdadero de la deportividad.

Olympic Oath

From Wikipedia, the free encyclopedia

The Olympic Oath (distinct from the Olympic creed) is a solemn promise made by one athlete -- as a representative of each of the participating Olympic competitors; and by one judge -- as a representative of each officiating Olympic referee or other official, at the opening ceremonies of each Olympic Games. It was spoken in Chinese at the 2008 Summer Olympics in Beijing and in Italian at the 2006 Winter Olympics in Turin.

The athlete, from the team of the organizing country, holds a corner of the Olympic Flag while reciting the oath:

In the name of all the competitors I promise that we shall take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sport without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sport and the honour of our teams.

The judge, also from the host nation, likewise holds a corner of the flag but takes a slightly different oath:

In the name of all the judges and officials, I promise that we shall officiate in these Olympic Games with complete impartiality, respecting and abiding by the rules which govern them in the true spirit of sportsmanship


Serment olympique

Le Serment olympique est un serment prononcé par un athlète et un arbitre lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques modernes. L'athlète et l'arbitre, qui sont du pays organisateur, tiennent un coin du drapeau olympique pendant qu'ils prononcent le serment.

Serment de l'athlète

« Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part à ces Jeux olympiques en respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogues, dans un esprit chevaleresque, pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. »

Serment de l'arbitre

« Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions pendant ces Jeux Olympiques en toute impartialité, en respectant et en suivant les règles qui les régissent, dans un esprit de sportivité. »


Búlgar

В името на всички състезатели, аз обещавам, че ние ще участваме в тези олимпийски игри, уважавайки и спазвайки правилата, които ги направляват, ангажирайки се да спортуваме без допинг и без наркотици, в истинския дух на спортсменството, за славата на спорта и честта на нашите отбори.

 


Llatí

Traducció Antoni Pladevall

Jurament

« In nomine omnium certatorum, promitto ut nos prodimus in LUDIS OLYMPICIS certatores fideles et uenerandi erga normas quae regnunt, et cupidi in eis participare cum uero animo athletico ad gloriam ludorum et ad honorem nostrarum factionum »

Consideracions fonètiques

  1. La lletra c ha de sonar com k: certatorum sona "kertatórum".
  2. La lletra h no sona (no s'aspira): honorem es llegeix "onórem".
  3. La lletra g no és sorda, sinó sonora, vibrant.


Portuguese (Juramento Olímpico)

Em nome de todos os competidores, prometo que participaremos nestes Jogos Olímpicos, respeitando e seguindo as regras que os regem, comprometendo-nos a um esporte sem doping e sem drogas, com o espírito verdadeiro da esportividade, para glória do esporte e honra das nossas equipes.


русский (Олимпийская клятва, Olimpijskaja kliatva) (Rus)

От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд.

От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем выполнять наши обязанности на этих Олимпийских играх с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе.

Font


ქართული (Georgià)

ოლიმპიურიფიცი

სახელითყველაკონკურენტები, მეგპირდებით, რომჩვენუნდამიიღოსმონაწილეობაამოლიმპიურითამაშების, პატივისცემისდაკანონმორჩილწესები, რომლებიცარეგულირებსმათ, ჩადენილისაკუთართავსსპორტისგარეშედოპინგისდანარკოტიკებისგარეშე, ჭეშმარიტისულიsportsmanship, დიდებასპორტისადაპატივიჩვენიგუნდი.


Românesc

În numele tuturor concurenților, promit că vom participa la aceste Jocuri Olimpice, respectând și respectând regulile care le guvernează, implicând într-un sport fără dopaj și fără droguri, cu adevăratul spirit de sportivitate, pentru gloria sportului și onoarea echipelor noastre.

 

    Permisos: 

    Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer